Fondo veiklos apžvalga 2007 m.

 

A. Adamkienės labdaros ir paramos fondas jau daugelį metų sėkmingai vykdo įvairiausius projektus, skirtus kaimo mokykloms remti. Šiais metais Fondas sulaukė daug naujų ir puikių rėmėjų, noriai remiančių kaimo moksleivius. Jų remiami moksleiviai sužino daug naujo ir naudingo, išryškėja jų gabumai, todėl jie toliau gali mokytis dar sėkmingiau.

Rėmėjų paaukotos lėšos buvo skirtos 42 Lietuvos kaimo mokykloms, 3 ligoninėms, 18 vaikų globos namų, taip pat labdaros akcijoms ir projektams.

2007 metais remiamų kaimo mokyklų bibliotekos praturtėjo naujomis knygomis bei enciklopedijomis. Šis projektas bus vykdomas ir 2008-aisiais.

2007 metais buvo pradėti du nauji Fondo projektai: „Pažinkime savo kraštą“ ir „Lyderių mokykla“. Pirmojo projekto tikslas – įtraukti remiamų mokyklų bendruomenes į Lietuvos tūkstantmečio minėjimo renginius, mokyti juos atstovauti savo kraštui, formuoti kaimo ar savo krašto įvaizdį. Lyderių mokyklos projektas skatins ir padės moksleivius (būsimus vienuoliktokus) tapti moraliais ir atsakingais lyderiais savo mokyklose, bendruomenėse ir asmeniniame gyvenime.

2007 metais mokyklose buvo vykdomas „Saugaus eismo“ projektas.

Jau daugelį metų rengiamas vaikų piešinių konkursas „Metų laikai“. Buvo surengtos gražiausių piešinių parodos Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos rūmuose bei Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto Europos informacijos centre.

Švietimo projektas „Verslo mokykla“ šiemet vyko jau trečius metus iš eilės. Jo metu buvo suteikta galimybė gabiems kaimo moksleiviams (vienuoliktokams) susipažinti su verslo ir politikos pagrindais, susitikti su įdomiais žmonėmis, gauti daug naujos aktyviam gyvenimui naudingos informacijos.

2007 metais, pirmą kartą Fondo gyvavimo istorijoje, bendradarbiaujant Lietuvos ambasadai Graikijoje, patys gabiausi ir pažangiausi septintų klasių moksleiviai iš remiamų mažų miestelių mokyklų buvo vežami į stovyklą Graikijoje. Neužmirštami įspūdžiai liko kiekvienam, kuriam teko ši puiki galimybė.

2007 metais 70 moksleivių su mokytojais poilsiavo Šventojoje, poilsio namuose „Energetikas“.

Kaip ir kiekvienais metais, jau tradiciškai vyko Kalėdų, Atvelykio ir Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventės.

Šiemet, kaip ir 2004, 2005 bei 2006-aisiais, bus vykdomas muzikinis projektas vaikams „Dainuokime kartu“.

Fondas tęs savo veiklą ir sieks įgyvendinti naujus ir jau tradiciniais tapusius projektus: sveikatos centrų mokyklose kūrimo bei saugios mokyklos aplinkos kūrimo ir kt.

Šiuo metu labdara jau suprantama kitaip – tai ne duonos, drabužių ar kompiuterių dovanojimas. Atėjo laikas investuoti į patvaresnę edukaciją: žinias ir dvasines vertybes.

2006 metais A.Adamkienės labdaros ir paramos fondas suteikė materialinės ir finansinės paramos už 858 562 Lt.  

Tik rėmėjų dėka Fondas gali vykdyti savo sumanymus ir nudžiuginti jautrias vaikų širdeles. Dėkojame visiems, kurie palaiko Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondą ir skiria 2 proc. sumokėtų pajamų mokesčių.

DĖKOJAME visiems, kurie mums padeda vykdyti Fondo įsipareigojimus. Gerų Jums 2008 metų!

Fondo direktorė

Sigutė Kačinskienė

 

 

 

As one of its functions since 1999, the Alma Adamkus Support Fund has sponsored various projects designed for the village schools of Lithuania.  This year, as in all the years past, new contributors joined the Fund and that gave the opportunity to the children of supported schools, the ability to study in an environment that is conducive to the formation of their intellect, and to the enhancement of their physical and spiritual state. Currently, the Alma Adamkus Support Fund distributes the money among 42 village schools, 3 hospitals, 18 children’s and the other charitable programs of the Fund.

In 2007 through the Library Enrichment Program, a number of supported schools acquired books and encyclopedias for their libraries. This program will continue in 2008.

In 2007, the Fund initiated two new projects: the first, Know your Country and the second, the Leaders’ School. The objective of the first project is to include, as active participants, the students of the supported schools in the activities of the upcoming Lithuania’s Millenium celebration in 2009 and  to teach them how to properly represent their native land and how to form a positive image of their village life. The objective of the second project is to provide the best eleventh-graders of the supported high schools, the opportunity to spend some time together, to interact with the community and political leaders and to discuss with them the values and virtues of leadership role as applicable to the future leader. 

Also in 2007, the Fund initiated Traffic Safety project in its supported high schools.

Just like in previous years, this year The Seasons drawing contest also took place. The contest winners display their artwork in the Republic of Lithuania President’s Chancery and the European Information Bureau of the Seimas.

Third year in a row, the project Business School also took place.  The selected students for the project, under the guidance of the professionals, learned about the rudiments of business and politics. In addition, the future eleventh-graders were able to meet and interact with interesting people who gave the young listeners advice and information applicable to active professional life.  

For the first time, with the help of the Embassy of Lithuania in Greece, the most gifted seventh-grade students from the Fund supported schools received an opportunity to travel throughout different parts of Europe with the trip ending in Greece. For most of the students, it was a trip long to be remembered.

Also in 2007, seventy underprivileged children and their teachers vacationed in Šventoji.

This year, just like all the years before, The Alma Adamkus Support Fund sponsored Christmas, Easter and International Children’s Defense Day activities for all of the children from the Fund supported schools.

Started in 2004 and each year since then, a musical project Let’s Sing Together, will also take place this year.

The Fund intends to continue its effort in implementing the projects that have already become a tradition: establishment of health centers in schools, creation of a safe environment in schools etc. The concepts of welfare have also changed – it no longer entails the distribution of only material goods such as food, clothing and the computers.  It is about time to start investing in the pursuit of knowledge and spiritual values. During the year 2006, The Alma Adamkus Support Fund distributed 858,562 Lt in materiel and financial support to its recipients. 

Only due to the generosity of its members today, the Fund is able to implement the projects that it has undertaken.  We express our gratitude to all the donors who support the Fund, and those who pledge 2% of their income.

Thank you to all, who enable the Alma Adamkus Fund to fulfill its goals and obligations. Our best wishes for 2008!  

Sigutė Kačinskienė

Managing Director

Alma Adamkus Support Fund


15 metų A.Adamkienės fondo veiklos įamžinta dokumentiniame filme.
Po 15 sėkmingų veiklos metų užsidaro Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas
Lai nenustoja suktis gerumo karuselė
Įvyko Fondo remiamų mokyklų šventė Butrimonyse
Metus pradedame dovanodami knygas mokykloms


fb
Lyderių mokyklaDailininkų mokyklaEismo klasėVerslo mokyklaKnygnešysPaieška